Đông Trùng Hạ Thảo Táo Đỏ Lamec

Đông trùng hạ thảo là một loại nấm phát triển trên sâu bướm, thuộc họ côn trùng. Sản phẩm đông trùng hạ thảo có giá trị dinh dưỡng cao và được sử dụng làm thuốc trong y học truyền thống Trung Quốc từ hàng trăm năm nay.

Sản phẩm đạt chuẩn
  • Số công bố sản phẩm: ...
  • Xem cách kiểm tra số công bố tại đây
  • Xem cách kiểm tra sản phẩm chính hãng tại đây