Thực phẩm bổ sung

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đông Trùng Hạ Thảo Lamec là một sản phẩm chất lượng cao được sản xuất từ đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo là một loại nấm phát triển trên sâu bướm, thuộc họ côn trùng. Với giá trị dinh dưỡng cao và được sử dụng làm thuốc trong y học truyền thống Trung Quốc từ hàng trăm năm nay, sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo Lamec không chỉ mang lại lợi ích sức khỏe mà còn làm tăng sự tinh tế và sang trọng cho cuộc sống của bạn.

Đông trùng hạ thảo là một loại nấm phát triển trên sâu bướm, thuộc họ côn trùng. Sản phẩm đông trùng hạ thảo có giá trị dinh dưỡng cao và được sử dụng làm thuốc trong y học truyền thống Trung Quốc từ hàng trăm năm nay.

Đông trùng hạ thảo là một loại nấm phát triển trên sâu bướm, thuộc họ côn trùng. Sản phẩm đông trùng hạ thảo có giá trị dinh dưỡng cao và được sử dụng làm thuốc trong y học truyền thống Trung Quốc từ hàng trăm năm nay.

Đông trùng hạ thảo là một loại nấm phát triển trên sâu bướm, thuộc họ côn trùng. Sản phẩm đông trùng hạ thảo có giá trị dinh dưỡng cao và được sử dụng làm thuốc trong y học truyền thống Trung Quốc từ hàng trăm năm nay.

Đông trùng hạ thảo là một loại nấm phát triển trên sâu bướm, thuộc họ côn trùng. Sản phẩm đông trùng hạ thảo có giá trị dinh dưỡng cao và được sử dụng làm thuốc trong y học truyền thống Trung Quốc từ hàng trăm năm nay.

Đông trùng hạ thảo là một loại nấm phát triển trên sâu bướm, thuộc họ côn trùng. Sản phẩm đông trùng hạ thảo có giá trị dinh dưỡng cao và được sử dụng làm thuốc trong y học truyền thống Trung Quốc từ hàng trăm năm nay.